menukalendarium

Środa, 2018-12-12

Imieniny:

Ady, Aleksandra
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje ?

Pokaż wyniki
statystyki
 • Odwiedziło nas: 256015 osób
 • Do końca roku: 19 dni
 • Do wakacji: 196 dni
koniec statystyki
Logo BIP

Projekt "Przedszkolak z książką w plecaku"

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekt "Przedszkolak z książką w plecaku"

 

„PRZEDSZKOLAK Z KSIĄŻKĄ
W PLECAKU”

- Projekt edukacyjny zorganizowany
przez Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie
we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Godowie.

 

Czas realizacji: - IV 2018 – XII 2018


Grupy przedszkolne: Krasnoludki (3 latki)

                               Smerfy (4 latki)

                               Żabki (5, 6 latki)

                               Misie (5, 6 latki)


Koordynatorzy:

- mgr Małgorzata Krzystała – przedszkole

- mgr Michalina Hojka – biblioteka

 

W czasach intensywnego rozwoju techniki, nasze dzieci już od najmłodszych lat są zasypywane sprzętem elektronicznym. Wpływa to niekorzystnie na rozwój małego człowieka. Coraz częściej obserwuje się u dzieci zahamowany rozwój społeczno-emocjonalny, opóźnienia w rozwoju mowy, ubogi zasób słownictwa. Ponadto z rozmów, zabaw i zajęć dydaktycznych wynika, iż znajomość najbardziej popularnych bajek jest znikoma wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi  wskazują pozytywny wpływ czytania bajek na rozwój małego dziecka. 

W wyniku obserwacji powstał pomysł propagowania czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt powstał w oparciu o wieloletnią współpracę przedszkola z biblioteką
w Godowie. Dzieci każdego roku uczestniczyły w zajęciach czytelniczych organizowanych zarówno
w przedszkolu jak i w bibliotece. Ponadto aktywnie uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, realizujemy program czytelniczy „Książka krainą wyobraźni”, a chętni rodzice goszczą
w naszym przedszkolu, by przeczytać ulubioną bajkę. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego rodzaju aktywnościach, największą atrakcją jest jednak wizyta w bibliotece. Wspólnie spędzony czas oraz opowieści innych przedszkolaków, którzy są stałymi czytelnikami zrodziło pomysł nawiązania stałej współpracy oraz opracowanie niniejszego projektu.

 

  

Założenia projektu:

 1. Projekt opracowany został w oparciu o aktualną podstawę programową zatwierdzoną przez MEN.
 2. Projekt powstał przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
  w Godowie w porozumieniu z Dyrekcją ZSP w Godowie.
 3. Projekt kierowany jest do dzieci przedszkolnych.
 4. Projekt zakłada propagowanie czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.
 5. W projekcie biorą udział cztery grupy przedszkolne (dzieci
  w wieku od 3 do 6 lat) z Przedszkola Publicznego przy ZSP
  w Godowie.
 6. Dzieci z grup starszych tj. 4, 5 i 6 latki raz w miesiącu odwiedzają siedzibę biblioteki gdzie wypożyczają książki, natomiast dzieci najmłodsze (3 latki) biorą udział w zajęciach zorganizowanych na terenie placówki z udziałem pań bibliotekarek.
 7. Rodzice zostają zapoznani z regulaminem projektu.
 8. Każde dziecko posiada własną kartę czytelnika. Karta zostaje założona osobiście przez rodzica dziecka w siedzibie biblioteki lub na terenie przedszkola w obecności przedstawiciela biblioteki
  w ustalonym terminie.
 9. W przypadku, gdy dziecko nie posiada karty bibliotecznej (rodzic nie jest zainteresowany założeniem karty bibliotecznej) może ono w czasie wizyty w bibliotece wybrać książkę, jednak nie może ona zostać zabrana do domu dziecka (książka zostaje pod opieką wychowawcy grupy i przeczytana w przedszkolu).
 10. Każde dziecko posiadające kartę biblioteczną może wypożyczyć do 5 książeczek.
 11. Dziecko zapisane do biblioteki  otrzymuje „Kartę Małego Czytelnika”. Za wypożyczone jednorazowo 3 książeczki dziecko otrzymuje naklejkę, którą wkleja do „Karty małego czytelnika”.
 12. Rodzic  zobowiązany jest do przestrzegania terminów zwrotu książek do biblioteki. Termin zwrotu książek można przedłużać
  w zależności od potrzeb.
 13. Grupy przedszkolne odwiedzają bibliotekę raz w miesiącu (każdy drugi wtorek miesiąca), gdzie dzieci biorą udział w zajęciach czytelniczych oraz wypożyczają książki.
 14. O zbliżającym się terminie wizyty w bibliotece informuje koordynator projektu na tablicy informacyjnej.
 15. Dziecko może odwiedzać i wypożyczać książki w bibliotece dowolną ilość razy w miesiącu.
 16. Wizyty odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 17. Program zostaje zakończony wewnątrzprzedszkolnym konkursem plastyczno-literackim

Plan dokumentacji:

- Porozumienie pomiędzy Dyrekcją Gminnej Biblioteki Publicznej
w Godowie, a Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie.

-   Harmonogram wizyt w bibliotece i zajęć w przedszkolu.

-   Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastyczno-literackiego.

 

 

Ewaluacja projektu:

-   Sprawozdanie końcowe.

-   Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno-literacki.

 

Cel główny projektu:

- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przeszklonym.

 

Cele szczegółowe:

- kształtowanie nawyków czytelniczych,

- zapoznanie z biblioteką, jako miejscem do spędzania wolnego czasu,

- rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych
i aktorskich,

- poszerzanie słownictwa,

- kształtowanie nawyku dbania o książki,

- kształtowanie nawyku wypożyczania książek,

- doskonalenie umiejętności słuchania, czerpania z tego wiedzy
i przyjemności,

- rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni.

- kształtowanie nawyku czytania bajek przed snem,

- wzmacnianie więzi rodzinnych

- wyrabianie nawyku obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 

Metody, formy i środki realizacji projektu:

- zajęcia czytelnicze organizowane w bibliotece i przedszkolu,

- wizyty w bibliotece,

- wypożyczanie książek. 

HARMONOGRAM WIZYT I SPOTKAŃ W RAMCH PROJEKTU CZYTELNICZEGO

 

„PRZEDSZKOLAK Z KSIĄŻKĄ W PLECAKU”

 

 

 

 • Wizyty przedszkolaków z grup „Smerfy”, „Żabki” i „Misie” odbywać się będą w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach od 9:00 do 11:30.
 • W grupie najmłodszej spotkania z panią bibliotekarką odbywać się będą w przedszkolu.
 • Termin odwiedzin może ulec zmianie w zależności od sytuacji, np. niesprzyjająca pogoda.

 

 

 


 

Planowana data wizyty grup starszych w bibliotece

Planowane spotkanie w przedszkolu w grupie Krasnoludki

10.04.

17.04

8.05.

15.05.

12.06.

19.06.

11.09.

18.09.

9.10.

16.10.

13.11.

20.11.

 

 Opracowanie: szkolnastrona.pl